Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Week van de RI&E

Van 12 juni tot en met 16 juni is de 9e editie van de week van de RI&E. Een mooi moment om de eigen branche RI&E Grafimedia – die gratis te gebruiken is voor KVGO leden – in het zonnetje te zetten.

 

Ondernemers in de Grafimedia, zoals drukkerijen, prepressbedrijven en multimediabureaus, hebben het druk met winstgevende werkzaamheden. Daarbij zijn ze verantwoordelijk voor de veiligheid gezondheid en arbeidsomstandigheden op het werk. Veilig, gezond en plezierig werken is belangrijk voor werkgevers en werknemers.

Een risico-inventarisatie en-evaluatie (RI&E) is wettelijk verplicht

Bedrijven die werknemers in dienst hebben zijn volgens de Arbowet verplicht om een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) te hebben. Naast het opstellen en uitvoeren van de RI&E moeten bedrijven ook een Plan van Aanpak opstellen.

De RI&E is een hulpmiddel om te onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van werknemers. Dus de veiligheid en gezondheid van werknemers staat centraal.

De Arbeidsinspectie controleert of bedrijven zich aan de Arbowetgeving houden en een (actuele) RI&E met bijhorend Plan van aanpak hebben. Je riskeert een hoge boete bij het niet nakomen van deze wettelijke verplichting.

Praktisch RI&E instrument ontwikkeld voor arborisico’s in de Grafimedia

Om Grafimedia bedrijven in de praktijk te ondersteunen hebben de sociale partners een branche RI&E ontwikkeld, specifiek voor de meest voorkomende risico’s binnen de Grafimedia.

Lid van het KVGO? Dan maak je kosteloos gebruik van deze RI&E. En omdat de branche RI&E Grafimedia is erkend door het Steunpunt RI&E hoeven bedrijven t/m 25 werknemers geen toetsing (goedkeuring) te laten doen door een arbodienst/arbokerndeskundige.  

5 voordelen van een goede RI&E voor ondernemers:

  • Je werkt actief aan een veilige en gezonde werkomgeving
  • Je verhoogt het veiligheidsbewustzijn van alle medewerkers
  • Je krijgt inzicht in de (veiligheids)risico’s binnen jouw bedrijf
  • Je beperkt (financiële) risico’s t.g.v. ongevallen en verzuim
  • Je maakt werk van jouw bedrijfscontinuïteit en -imago.

Meer informatie?

De branche RI&E Grafimedia is te vinden op het arboplatform. Eventuele 1e lijns hulpvragen worden door de helpdesk Arbografimedia (info@arbografimedia.nl) kosteloos beantwoord voor KVGO leden.