Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Werkbezoek Focco Vijselaar, directeur VNO-NCW

Afgelopen vrijdag, 19 januari, heeft Focco Vijselaar, directeur VNO-NCW, een werkbezoek gebracht aan Royal Hoitsema Labels, KVGO-lid. Tezamen met Scholma Print & Media en het KVGO ontstond er een goed en prettig gesprek over de ontwikkelingen binnen de grafimediabranche.

Samen met Krijn van Beers (Junior Beleidseconoom bij VNO-NCW) is Focco Vijzelaar afgereisd naar Royal Hoitsema Labels in Groningen. Aldaar werden zij samen met Dick Naafs (Voorzitter KVGO) en Mariska Mooijekind (Projectmedewerker Communicatie KVGO), hartelijk ontvangen door Santiago Kuipers (Managing Director Royal Hoitsema Labels) en Harry Ploeg (Algemeen Directeur Scholma Print & Media). Na een kennismakingsronde en een rondleiding door de indrukwekkende drukkerij, waar recent onder andere een nieuwe 8-kleuren Heidelberg en een nieuwe digitale Ricoh drukpers in gebruik zijn genomen, is er een aangenaam inhoudelijk gesprek ontstaan.

We hebben onder andere gesproken over de ontwikkelingen ten aanzien van de levering van papier en de Europese “Green Deal”, het belang van de kracht van Europa ten opzicht van concurrentie van buitenaf, uit bijvoorbeeld China en Korea. Ook hebben we stil gestaan bij de zoektocht naar goed geschoolde en voldoende vakmensen in de maakindustrie, de grafische sector in het bijzonder. Alle partijen zien het belang om Nederland een kennis en maakindustrie te laten blijven, uitblinkend in technieken. Hiermee moet rekening gehouden worden in de opleidingen die worden geboden. Ook de manier van het benaderen van Gen Z en hoe hen geïnteresseerd te krijgen voor het vak en voor ondernemen is aan bod gekomen. Daarnaast hebben we gesproken over het belang van een wettelijke regeling van de betalingstermijn van facturen. Ook de toegenomen regeldruk bij maakindustriebedrijven is ter sprake gekomen. Het belang om hierin rust te creëren voor ondernemers wordt zeker gezien. Verder is er gesproken over de achterstand in de ontwikkelingen van het Nederlandse energienet en de invloed hiervan op de sector.

Tegelijkertijd is het werkbezoek ook aangegrepen om de kracht van drukwerk te laten voelen aan de VNO-NCW-directeur. Want hoewel ondernemers veel uitdagingen kennen, is de grafische sector in Nederland er een om heel erg trots op te zijn. Dick Naafs, voorzitter KVGO, verwoordt het als volgt: “Stel je een wereld voor zonder drukwerk? Wij kleuren Nederland en maken fantastische producten. We zijn de derde grootste exporteur van grafisch drukwerk in Europa. Onze bedrijven lopen voorop op gebied van automatiseringsprocessen en duurzaamheid. Tijdens het werkbezoek hebben we vooral ook die kant van onze sector benadrukt.” Focco Vijselaar, directeur VNO-NCW: “Het belangrijkste dat ik heb gezien is ondernemerschap. Hier staan ondernemers die bezig zijn na te denken hoe bedrijven die al bijna en al méér dan een eeuw bestaan ook de komende eeuw door kunnen gaan. Dat vind ik fantastisch om te zien!

In de komende periode trekken het KVGO en VNO-NCW samen op in de lobby voor een sterke grafische sector waar ondernemen loont en waar zowel het maatschappelijk als economisch belang van grafische producten ook in politiek Den Haag nog beter zichtbaar worden.