Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Werkelijke ontwikkeling indirecte kosten 2015

Zoals ieder jaar heeft het KVGO na het verschijnen van het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau de werkelijke ontwikkeling van de indirecte kosten voor 2015 laten berekenen. Deze berekening volgt op die van de prognose in september 2014 op basis van de Macro-Economische Verkenningen.

De post indirecte materialen laat in zijn werkelijke ontwikkeling een sterkere stijging zien dan in september 2014 werd voorzien. De verwachting was een stijging met 1,25 procent. In werkelijkheid bedroeg deze 4,9 procent. Bij de arbeidskosten zien we dat de stijging iets kleiner was dan verwacht. Mede door een negatieve ontwikkeling van de sociale lasten werkgevers komt de arbeidskostenstijging uit op plus 1,20 procent en niet op plus 1,25  procent zoals verwacht. Dat de afschrijvingen sterker stegen dan de prognose in september 2014 lijkt reëel. De prognose ging uit van vrijwel geen verandering (plus 0,01 procent) en dat blijkt plus 1,82 procent te zijn geworden. Hier speelt ongetwijfeld mee dat in 2012 en 2013 sprake was van desinvesteringen en niet van investeringen.

Meer investeringen
De wat optimistischer kijk op de algemene economische ontwikkelingen in 2014 heeft  blijkbaar geleid tot iets meer investeringen. De totale investeringen stegen in 2014 met plus 2,7 procent terwijl ze in 2013 nog met ruim vijf procent daalden. In 2015 was de stijging zelfs plus 7,2 procent.

Rente
De rente blijft een buitenbeentje. Door de lage rentestand van zowel de lange- als de korte rente hebben kleine mutaties grote procentuele gevolgen. Het niveau van de lange rente in Nederland bevond zich in 2013 op 2,0 procent, in 2014 op 1,5 procent en kwam in 2015 op 0,7 procent. Dalingen met respectievelijk 25 procent, 33 procent en 53,3 procent. De korte rente veranderde van 2013 op 2014 niet en bleef op een niveau van 0,2 procent, maar zakte in 2015 naar 0,0 procent.

Grafimediabedrijven verschillen onderling en de diverse kostensoorten hebben bij ieder bedrijf een ander effect op het totaal. De wegingsfactoren van de kostensoorten per bedrijf verschillen en daardoor kent ieder bedrijf een ander eindresultaat.

Aanvulling en verbetering
In Kernnieuws 2 die zojuist is verschenen wordt abusievelijk gemeld dat de werkelijke ontwikkeling indirecte kosten voor 2016 bekend zijn. Dat moet uiteraard de werkelijke ontwikkeling van de indirecte kosten over het jaar 2015 zijn.