Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Werkgevers kunnen kosteloos en snel hun medewerkers laten testen bij coronaklachten

Het ministerie van VWS biedt nu ook Arbodiensten (naast de reguliere testmogelijkheden) de mogelijkheid sneltesten uit te voeren of te faciliteren voor werkgevers. Als deze testen (al of niet op locatie) worden uitgevoerd vanwege corona gerelateerde klachten of vanwege een melding in de Corona-app zijn deze testen kosteloos.

Het is de bedoeling van het ministerie om het sneltesten voor iedereen toegankelijk en gratis te maken, zodat ook preventief testen (dus zonder klachten) mogelijk wordt. Dit is nog niet definitief, maar een voorstel daartoe ligt voor bij Hugo de Jonge.

Eén en ander maakt het voor bedrijven eenvoudiger om productiepersoneel regelmatig te testen om zo het risico van besmettingen binnen het bedrijf te voorkomen. Een eigen teststraat behoort dan ook tot de mogelijkheden.

Klik hier voor nadere informatie (en updates over preventieve testen).