Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Werkgevers: op weg naar herstel

Bedrijven hebben de tijd nodig om te herstellen en te versterken. Dat schrijft de werkgeversdelegatie van het KVGO aan de vakbonden in de voorstellennota voor de nieuwe Grafimedia cao.

Onderhandelingen starten binnenkort

De onderhandelingen staan gepland voor eind november en december. De nieuwe cao zou per 1 januari 2022 in moeten gaan. Werkgevers stellen voor om een looptijd af te spreken voor twee jaar, dus tot 1 januari 2024.

Bij de situatie in de bedrijfstak past een zeer beperkte structurele loonsverhoging.

Duurzame inzetbaarheid

Werkgevers vragen aandacht voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De sector kent al verschillende initiatieven die hier aan bij zouden moeten dragen, zoals bijvoorbeeld Create your future. Met een op te richten werkgroep willen werkgevers bekijken wat de verdere mogelijkheden zijn. Ook stellen werkgevers aan de vakbonden voor om samen na te denken over aanpassing van de scholingsafspraken die in de cao staan.

Voorstellennota

In de voorstellennota staan alle werkgeversvoorstellen. Deze is vandaag aan de vakbonden verstuurd. Klik hier om het te lezen: Voorstellennota KVGO Grafimedia cao vanaf 1 januari 2022