Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Werkgevers stemmen in met onderhandelingsresultaat Grafimedia cao 2022-2024

Vanmiddag vond de digitale KVGO-ledenvergadering plaats over de nieuwe cao. Unaniem stemden de ledenraadsleden in met het onderhandelingsresultaat. Aangezien de vakbondsleden ook positief waren, is het daarmee definitief. De cao geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022.

Belangrijkste afspraken

De cao bevat meerdere nieuwe afspraken. De belangrijkste daarvan zijn:

  • Looptijd: van 1 januari 2022 tot 1 april 2024 (27 maanden).
  • Loonsverhoging: in vijf stappen wordt het loon met in totaal 6,5% verhoogd. De eerste verhoging bedraagt 1% per 1 mei aanstaande.
  • RVU: de Regeling vervroegd uittreden Grafimedia wordt verlengd van 31 december 2023 naar 31 december 2025.
  • Aanvullend geboorteverlof: een aanvulling op de UWV-uitkering, die 70% bedraagt, tot 80% van het loon.
  • Geen overwerkverplichting voor 60-plussers.

Zie voor een overzicht met alle afspraken: Onderhandelingsresultaat Grafimedia cao 1 januari 2022 tot 1 april 2024 .

Het vervolg

Nu de cao door de achterbannen van zowel werkgevers als de vakbonden is goedgekeurd, wordt de nieuwe tekst ingediend bij het Ministerie van SZW. Vanaf dat moment is sprake van een zogenoemde verenigings-cao die van toepassing is op de bedrijven die zijn aangesloten bij het KVGO: hun werknemers vallen dan onder de cao. Ook zullen we, zoals gebruikelijk, algemeen verbindend verklaring (AVV) gaan aanvragen. Met AVV geldt de cao ook voor de andere bedrijven in de sector en hun werknemers.

De nieuwe tekst wordt zo snel mogelijk gepubliceerd op de website grafimediacao.nl. Tevens publiceren we een boekje. Op de KVGO Personeelswijzer komt aanvullende informatie en uitleg te staan.

Vragen?

Neem met vragen contact op met het KVGO, via info@kvgo.nl of 020 – 5435 678.