Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Werkgeversgezinde afspraken over arbeidsvoorwaarden in regeerakkoord

Op 10 oktober werd het langverwachte regeerakkoord gepresenteerd. Op het gebied van arbeidsvoorwaarden lijken bepaalde afspraken gunstig uit te pakken voor werkgevers. De specialisten van het KVGO Aukje van het Nederend en Jordy de Mooij lichten een aantal  afspraken toe uit het regeerakkoord.

Ontslaggronden zoals disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie kunnen zoals in het verleden weer worden gecombineerd om zo een ontslag via de rechter te bewerkstelligen. De ontslaggronden hoeven dus niet meer afzonderlijk te worden beoordeeld. Bij een combinatie van ontslaggronden kan de rechter echter wel een extra vergoeding toekennen van max de helft van de transitievergoeding.

Transitievergoeding
De opbouw van de transitievergoeding verandert. Voor elk gewerkt jaar wordt één derde maandsalaris aan transitievergoeding opgebouwd. Voor werknemers die langer dan 10 jaar in dienst waren gold een opbouw van een half maandsalaris per jaar vanaf het 10e jaar.

Hier staat overigens wel tegenover dat de opbouw aanvangt vanaf het moment van indiensttreding.

Tijdelijke contracten
De periode waarna elkaar opvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd wordt verlengd naar 3 jaar. Momenteel is dit 2 jaar.

Compensatie
Het voorstel werkgevers te compenseren voor de transitievergoeding in geval een zieke werknemer na 2 jaar uit dienst gaat wordt doorgezet.

Loondoorbetaling
Loondoorbetaling bij ziekte wordt voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) verkort van 2 jaar naar 1 jaar. De kosten in het tweede jaar worden gedekt door een uniforme lastendekkende premie, te betalen door kleine werkgevers.

Zelfstandigen
De wetgeving over zelfstandigen wordt vervangen. Er wordt een opdrachtgeversverklaring ingevoerd. Deze moet opdrachtgevers vooraf meer duidelijkheid en zekerheid geven bij de inhuur van zelfstandigen.

Jordy de Mooij

Jordy de Mooij: “Uit de afspraken kan worden opgemaakt dat het arbeidsrecht op bepaalde punten weer zal worden herzien. Daarbij is het duidelijk dat de afspraken uit het regeerakkoord slechts een startpunt zijn. De afspraken moeten eerst nog worden vastgelegd in wetgeving. Of en in welke vorm we de gemaakte afspraken uit het regeerakkoord zullen terugzien is de vraag, zeker gezien de krappe meerderheid in de Eerste en Tweede kamer.”

Het KVGO houdt de ontwikkelingen rond de wetgeving nauwlettend in de gaten. Naar verwachting zullen de eerste wetswijzigingen pas op zijn vroegst in 2019 worden doorgevoerd.