Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Werkwijzer Arbocyclus: wie doet wat rondom gevaarlijke stoffen?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft tezamen met sociale partners en arbodeskundigen de Werkwijzer Gevaarlijke Stoffen uitgebracht.

Dit digitale hulpmiddel geeft op heldere en duidelijke wijze inzicht in:

  • de wet- en regelgeving voor werken met gevaarlijke stoffen en
  • de rollen, taken en verantwoordelijkheden van zowel werkgevers als werknemers – met name preventiemedewerkers en medezeggenschap – en de verschillende arbodeskundigen tijdens de verschillende stappen van de arbobeleidscyclus.

De Werkwijzer biedt daarmee ook houvast wanneer het beleid t.a.v. gevaarlijke stoffen in het bedrijf niet goed van de grond komt, of de communicatie tussen verantwoordelijke partijen niet goed verloopt. Op basis van de Werkwijzer kunnen de betrokkenen het gesprek hierover met elkaar aan gaan.

Dit is een handig hulpmiddel als aanvulling op het Arbo-Grafimedia-themanummer “Gevaarlijke stoffen” dat herzien wordt.

Voor meer informatie: Maarten Reuderink, 020 – 54 35 678 of per e-mail: info@kvgo.nl onder vermelding van “Werkwijzer gevaarlijke stoffen”.