Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Wettelijke wijzigingen per 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 zijn er diverse wijzigingen ingevoerd op het gebied van arbeidsvoorwaarden, wetgeving en belastingen. In aanvulling op het Premieboekje hebben we hier de overige belangrijkste wijzigingen op een rij gezet.

 

 

Lonen en arbeidsvoorwaarden

Minimumloon

Het wettelijk minimumloon wordt vastgesteld per uur, in plaats van per maand, week of dag. Per 1 januari 2024 stijgt het minimumloon met 3,75%.

Lees op de personeelswijzer meer over de loonsverhogingen per 1 januari 2024

Werkkostenregeling

De eenmalige verruiming van 3% de werkkostenregeling over de eerste €400.000 van de loonsom is eind 2023 beëindigd. Per 1 januari ligt dit percentage weer op 1,92%, zoals vóór 2023 het geval was. Voor het restant van de loonsom, alles boven de €400.000, blijft het percentage 1,18%.

Lees op de personeelswijzer meer over de werkkostenregeling

Pensioenopbouw vanaf 18 jaar

Per 1 januari 2024 is de toetredingsleeftijd voor pensioenopbouw 18 in plaats van 21 jaar. Werkgevers moeten dus ook voor jongere medewerkers pensioenpremie afdragen.

AOW Leeftijd

De AOW leeftijd is per 2024 67 jaar.

Lees op de personeelswijzer meer over de AOW leeftijd en pensioen

Reiskostenvergoeding

De maximaal onbelaste reiskostenvergoeding is gestegen van €0,21 naar €0,23 per kilometer.

Lees op de personeelswijzer meer over de reiskostenvergoeding

Thuiswerkvergoeding

De maximaal onbelaste thuiswerkvergoeding is gestegen van €2,15 naar €2,35 per dag.

Lees op de personeelswijzer meer over de thuiswerkvergoeding

Vereenvoudiging belastingvrij ov-kaart aanbieden

Vanaf 1 januari 2024 is de administratieve last ten aanzien van het aanbieden van een ov-kaart aan werknemers verlicht. Het is voldoende wanneer de werkgever kan aantonen dat de ov-kaart in ieder geval (gedeeltelijk) gebruik wordt voor zakelijke reizen, zoals bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer.

Wetgeving

Omgevingswet

Per 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet ingegaan. De wetgeving is voornamelijk gericht op het bundelen van bestaande wetgeving. Inhoudelijk zijn de regels niet significant veranderd. De grootste verandering die dit met zich meebrengt is de manier van aanvragen van vergunningen die impact hebben op de fysieke leefomgeving. De overheid heeft hier een omgevingsloket voor ingericht wat het proces van het verkrijgen van vergunningen moet versnellen.

Bij interesse, lees hier verder over de omgevingswet en hier over het omgevingsloket.

CO2-registratie werkgebonden personenmobiliteit (let op: uitgesteld naar 1 juli 2024)

De verplichte CO2-registratie betreft werkgevers met 100 of méér werknemers. Deze organisaties zijn vanaf de inwerkingtreding van het besluit verplicht gegevens aan te leveren over het zakelijk- en woon-werkverkeer van hun medewerkers. Deze rapportageplicht zou oorspronkelijk zijn ingaan per 1 januari 2024, maar is inmiddels uitgesteld naar 1 juli 2024.

Belastingwijzigingen

Geen betalingskorting aanslag inkomstenbelasting

De betalingskorting die eerder aan ondernemers werd verstrekt bij het in één keer en voor de uiterste betaaldatum voldoen van een voorlopige aanslag is komen te vervallen.

Maximumbedrag regeling excessief lenen verlaagd

Het bedrag dat een je als ondernemer maximaal onbelast mag lenen van de eigen vennootschap is verlaagd van € 700.000 naar € 500.000.

Energie-investeringsaftrek omlaag

De Energie-investeringsaftek (EIA), waarmee duurzame investeringen voordeliger kunnen worden doorgevoerd, is gedaald van 45,5% naar 40%.

Veranderingen BOR en DSR

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling aanmerkelijk belang (DSR) zijn op een aantal onderdelen veranderd. Het komt erop neer dat beide regelingen alleen nog gelden voor ondernemingsvermogen en niet meer voor vermogen uit de verhuur van bijvoorbeeld bedrijfspanden, huizen en akkers.

Wij als KVGO zijn er om je te helpen en hopen dat bovenstaand overzicht je van dienst is! Uiteraard blijven we jullie ook in de toekomst (pro-)actief informeren over (aankomende) wetswijzigingen, ook binnen de Personeelswijzer. Mocht je vragen hebben over bovenstaande wijzigingen of andere zaken willen bespreken, bel dan gerust naar 020 543 56 78 of stuur een email: info@kvgo.nl.