Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

WGA-uitstapverzekering: wel of niet terugkeren in publiek stelsel?

Het KVGO gaat de leden nader informeren over de voor- en nadelen van het eigen risicodragerschap voor de WGA, waarvoor bij verzekeraar Achmea de zogenaamde WGA-uitstapverzekering bestaat.

“De situatie rond die verzekering is de laatste jaren nogal veranderd.  Dat willen we nauwkeurig aan de leden uitleggen zodat ze goed geinformeerd een keus kunnen maken over het al dan niet terugkeren naar het publieke stelsel”, zegt adviseur sociale innovatie Maarten Jansen.

Eigen uitstapverzekering
Het KVGO biedt al jaren een eigen uitstapverzekering via een mantelovereenkomst met Achmea. ‘’Die eigen regeling kende vele jaren lang een lagere premie dan het publieke stelsel via het UWV. Bovendien was de premie ook vast terwijl dat bij het UWV afhankelijk is van bedrijfsomvang en schadeverleden. Verzekeraars, waaronder ook Achmea, hebben de laatste tijd te maken met forse tegenvallers bij deze verzekeringen. Dat komt vooral doordat er veel meer mensen arbeidsongeschikt en dus in de WGA blijven dan was berekend. Daardoor valt de schadelast aanzienlijk hoger uit dan verwacht. Het gevolg is dat de premie belangrijk omhoog is gegaan en ook voor komend jaar verwachten we een lichte stijging”, legde Jansen uit tijdens de recente reeks regiobijeenkomsten.

“Het probleem is overigens niet alleen aan de verzekeraars zelf te wijten. Voor de herkeuring van arbeidsongeschikten zijn ze aangewezen op het UWV en dat kampt, mede door de bezuinigingen, met een groot tekort aan verzekeringsartsen. Dat belemmert in sterke mate de uitstroom uit de WGA.”

Een aantal leden komt daarmee voor de vraag te staan of het interessant zou zijn terug te keren naar het publieke stelsel. Dat biedt in ieder geval een lagere instappremie voor 2016 maar het is moeilijk te voorspellen wat er daarna gebeurt. Vanaf 2017 worden WGA-vast en WGA-flex samengevoegd.

Minister Asscher van SZW heeft net bepaald dat opnieuw uitstappen pas na drie jaar weer mogelijk is. “Het ene jaar in het publieke stelsel en het volgende jaar er weer uit is dus niet mogelijk”, aldus Jansen.

Uitgebreid informeren
Omdat er bij de keus tussen de ‘eigen’ KVGO-regeling en het publieke stelsel veel factoren een rol spelen, gaat hij de leden binnenkort uitgebreid informeren. “Zodra alle informatie bekend is, gaan we alle voor- en nadelen goed in beeld brengen zodat men een goede keus kan maken.”

De formele procedure bij begin en beeindiging van het eigen risicodragerschap is dat dit op twee momenten in het jaar mogelijk is: op 1 januari en op 1 juli. Dit moet formeel drie maanden van tevoren bij de belastingdienst gemeld worden.

Jansen: ‘’Voor beëindiging per 1 januari is die termijn al verstreken. Er is echter een andere mogelijkheid voor diegenen die overwegen terug te keren naar het UWV: als voor 1 december de verzekering bij Achmea wordt opgezegd, dan trekt Achmea de garantstelling in. In dat geval maakt men vanaf 1 januari 2016 weer deel uit van het publieke bestel.’’