Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Donderdag 15 juni organiseerde het KVGO voor haar Top 50-leden een bijeenkomst met en bij het Grafisch Lyceum Utrecht (GLU). Doel van de bijeenkomst was samen te brainstormen over hoe de branche zou kunnen samenwerken met onderwijsinstellingen – met name vakscholen – om méér jongeren te interesseren voor een beroep in de grafische media. Het aantal MBO studenten neemt af, zowel demografisch als door het maken van andere opleidingskeuzes door de jongeren. Slechts een klein aantal kiest nog voor een gerichte vakopleiding in de branche.

Het was een prettige en interactieve bijeenkomst met presentaties vanuit diverse afdelingen van de GLU, onder andere en gecoördineerd door Sandra Beentjes, Voorzitter College van Bestuur van de GLU. Ook Richard Leloux van het A&O fonds deelde informatie ten aanzien van de activiteiten en de werkwijze van het fonds. KVGO ziet deze bijeenkomst als een eerste stap in het creëren van een band tussen de branche en de opleidingen, om er gezamenlijk voor te zorgen dat jongeren eerder met het beroep in aanraking kunnen worden gebracht, dat het MBO een positiever imago krijgt en er méér jongeren interesse krijgen in het vak. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!