Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

‘Wij staan in de kou’

Op dit moment worden er in Nederland discussies gevoerd over het temperen van de energieprijzen, maar de pijngrens voor onze leden is nu wel bereikt.

Vanzelfsprekend vinden we het goed dat er tegemoet gekomen wordt voor wat betreft de energiekosten voor consumenten, maar voor bedrijven is het meer dan onvoldoende. Enerzijds blijft de TEK-regeling buiten bereik voor het gros van onze mkb-bedrijven. Anderzijds merken onze leden nu al dat ze door de maatregelen in de ons omringende landen als het ware in een subsidierace terecht zijn gekomen met buitenlandse grafische bedrijven in het internationale speelveld.

We zien nu al dat veel van onze bedrijven productie en omzet verliezen aan het buitenland. Wat vanzelfsprekend impact zal hebben op een structureel verlies van kennis en kunde in ons deel van de maakindustrie. Maar bovenal vinden we het gewoon ontzettend oneerlijk wat er nu gebeurt.

Hoog tijd om weer bij de minister van EZK (Micky Adriaansens) alarm te slaan en aandacht te vragen voor de nijpende situatie in onze bedrijfstak.

Lees hier onze brief aan de minister met als bijlage een analyse van de impact van het ongelijk speelveld van de energieprijzen op de grafimediabranche.

Neem voor meer informatie contact op met het KVGO 020 54 35 678 of info@kvgo.nl