Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Wijziging tarieven muzieklicenties

Vanaf 2021 worden de tarieven voor muzieklicenties via SENA verhoogd. Dit is het gevolg van een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Wat is er aan de hand?

De Nederlandse wetgever ging ervan uit dat een billijke vergoeding voor gebruik van muziek alleen verplicht was te verstrekken aan inwoners van de EU. Het Hof van Justitie heeft nu geoordeeld dat een dergelijke vergoeding ook moet worden verstrekt aan muziekmakers buiten de EU. En dus moet SENA veel meer artiesten een vergoeding verstrekken.

Onderhandelingen met SENA

Het KVGO heeft zitting in de Commissie Auteursrecht van VNO-NCW en MKB Nederland. Vanuit die commissie heeft een afvaardiging, mede namens het KVGO, onderhandelingen gevoerd met SENA over de wijziging van de tarieven.

Voorafgaand aan de onderhandelingen heeft SENA aangegeven dat de tarieven met minstens 60% zouden moeten stijgen. Vervolgens heeft SENA voorgesteld de verhoging te verdelen over 3 jaar. Dat zou betekenen dat de tarieven in 2021, 2022 en 2023 jaarlijks zouden stijgen met 15% waarmee de tarieven uiteindelijk met 52% zouden zijn gestegen na 3 jaar.

Na uitvoerig overleg heeft de Commissie auteursrecht nog een ultieme onderhandelingspoging gedaan. Zowel SENA als de Commissie auteursrecht hebben aangegeven bij voorkeur niet te procederen vanwege de hoge kosten en de tijdsbesteding die daar het gevolg van zijn.

Akkoord

Met het laatste voorstel van SENA is de Commissie auteursrecht akkoord gegaan. Dat betekent dat de tarieven van SENA in 2021 en in 2022 jaarlijks stijgen met 12,5%, zodat er cumulatief in 2022 een toeslag geldt van 26,6% ten opzichte van 2020. Over een eventuele stijging in 2023 wordt op een later moment gesproken.

En nu?

De tariefsverhoging is het gevolg van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Dit hof heeft de Europese wetgeving op dit gebied toegepast. De Commissie auteursrecht gaat daarom in Europa lobbyen voor een wetswijziging ten aanzien van de te verstrekken vergoedingen.

Om die reden factureert SENA de tariefsverhoging als aparte toeslag; bij een eventuele wetswijziging kan deze toeslag direct worden stop gezet.

Vragen?

Neem bij vragen contact op met Kirsten Linders via 020-5435678 of k.linders@kvgo.nl of kijk op de website van Sena.

Zie ook:

KVGOpinie nr. 2 juli 2021

video