Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Wijziging wettelijke regels voor vakantietoeslag

Per 1 januari 2018 zijn de regels over de vakantietoeslag gewijzigd. Ook over meeruren moet dan in beginsel vakantietoeslag betaald worden. De wet biedt de mogelijkheid hiervan af te wijken door de grondslag voor vakantietoeslag op te nemen in de cao en daar de meeruren niet in te betrekken.

In de Grafimedia cao is bepaald dat de vakantietoeslag wordt opgebouwd over het maand- of periodesalaris vermeerderd met indien van toepassing een persoonlijke toeslag en een toeslag conform de klokurenmatrix.

Meeruren en de daarbij behorende toeslag worden in het artikel niet tot de grondslag voor vakantietoeslag gerekend. Voor werknemers die onder de Grafimedia cao vallen hoeft daardoor geen vakantietoeslag betaald te worden over meeruren.

Meeruren
Bovendien geldt per 1 januari 2018 dat de som van loon plus vakantietoeslag altijd ten minste 108 procent van het wettelijk minimumloon moet bedragen.

Met betrekking tot meeruren zal dit voor bedrijven die de Grafimedia cao volgen niet tot problemen leiden aangezien op basis van de cao voor meeruren een minimale toeslag van 25 procent geldt.

Flexuren
Deze wetswijziging kan wel van invloed zijn op bedrijven die werken met flexuren. In geval een flexuur op een tijdstip wordt gewerkt waarop geen toeslag volgens de cao toepassing is en het flexuur niet terug in tijd wordt opgenomen zal over het gewerkte uur minimaal 108 procent van het minimumloon moeten worden betaald.

Het is daarom belangrijk om bij deze flexuren te bekijken of het uurloon boven dit wettelijk minimum zit.

Kijk voor alle regels – exclusief voor KVGO-leden – op de Personeelswijzer.