Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Wil je als KVGO-lid meewerken en -bouwen aan het KVGO?

Meld je dan aan voor een van de vacatures in het bestuur en de ledenraad.

Vertrek Floor de Groot

Op 14 februari jl. nam Floor de Groot na ruim 12 jaar afscheid van het KVGO-bestuur. Voorzitter Dick Naafs roemde zijn rust, kalmte en wijsheid binnen het bestuur en kijkt terug op een hele prettige samenwerking. Vorig jaar nog werd het 50-jaar lidmaatschap van De Groot Drukkerij gevierd.
Binnen het bestuur zal op een later moment wat uitgebreider stilgestaan worden bij het afscheid van Floor.

Vacature in het bestuur

Door het vertrek van Floor de Groot is er een vacature in het bestuur binnen het segment groot.
Heb je belangstelling om het bestuur te versterken en zo mee te werken aan sterk(er) KVGO?
Kijk dan naar onderstaande aanmeldprocedure.

Vacatures in de ledenraad

Wil je meedenken, meepraten en meebeslissen over het beleid en de toekomst van het KVGO?
Dan hebben wij een interessant netwerk voor je: de KVGO-ledenraad.
Binnen onze vereniging is de ledenraad het hoogste orgaan van de vereniging. Het beleid is in handen van het bestuur dat wordt ondersteund door de medewerkers van het KVGO-bureau.
Het bestuur legt het beleid voor aan de ledenraad tijdens o.a. de algemene vergaderingen die twee keer per jaar plaatsvinden en waarover de ledenraad mag beslissen.
Tussendoor organiseren we informele bijeenkomsten met het bestuur en de ledenraad.
Iedere vier jaar kiezen de leden een nieuwe ledenraad. De ledenraad bestaat uit vertegenwoordigers (lidbedrijven) in de segmenten groot, middelgroot en klein. Elk segment heeft 10 ledenraadsleden.

In elk segment van de ledenraad zijn vacatures te vervullen

 • Drie vacatures in segment groot (meer dan 110 werkzame personen)
 • Een vacature in segment middelgroot (28 tot 110 werkzame personen)

Volledigheidshalve: een eerder ontstane vacature in dit segment hebben we kunnen invullen omdat deze is toegewezen aan de, tijdens de laatst gehouden verkiezingen, niet gekozen kandidaat uit het segment middelgroot.
Van Elst Grafische Afwerking in Apeldoorn met Jacco de Jonge als vertegenwoordiger, hebben we inmiddels verwelkomd in de ledenraad.

 • Een vacature in segment klein (0 tot 28 werkzame personen)

Aanmelden voor vacatures bestuur en ledenraad

Ben je lid van het KVGO? Stel je dan vóór 20 maart a.s. kandidaat door een e-mail te sturen naar info@kvgo.nl met je motivatie en contactgegevens.

En dan?

Wij controleren je ‘benoembaarheid’ en leggen je kandidaatstelling en motivatie voor aan de ledenraadsleden van het betreffende segment.

Wanneer benoeming?

Je benoeming kan plaatsvinden tijdens de AV op 30 mei a.s. (Noteer in ieder geval alvast deze datum in je agenda vanaf 11.00 uur.)

Ledenraad in het kort

 • Als algemene vergadering bijeen het hoogste beslisorgaan van de vereniging KVGO
 • Bestaat uit maximaal 30 leden, evenredig verdeeld over de drie segmenten klein, middelgroot en groot
 • Komt ca. 4 keer per jaar bijeen
 • Een uitgelezen mogelijkheid om je netwerk te verbreden en te versterken
 • Zorgt voor collectiviteit en solidariteit binnen de vereniging KVGO: samen kunnen en bereiken we meer
 • Platform voor informatie en kennisdeling
 • Spreekbuis van alle leden

  Wij zien er naar uit om nieuwe bestuurs- en ledenraadsleden te verwelkomen.

  Vragen? Bel naar 020 54 35 678 of stuur een e-mail naar info@kvgo.nl