Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

WW-premie 2021 vanaf augustus omlaag

De lage en de hoge WW-premie gaan omlaag. Dat liet minister Koolmees aan de Tweede Kamer weten. De verlaging geldt van augustus tot en met december 2021.

Tijdelijk lagere premie

De premie voor de WW, of beter gezegd voor het Algemeen werkloosheidsfonds (AWf), is gedifferentieerd. Voor medewerkers met een vast contract betaalt werkgever de lage premie, en die bedraagt momenteel 2,70%. Het verschil met de hoge premie, voor de overige medewerkers, is 5 procentpunt en deze bedraagt dus 7,70%. Vanaf augustus gaan beide premies met 2,36 procentpunt omlaag. Daardoor wordt de lage premie 0,34% en de hoge premie 5,34%.

BIK

Deze tijdelijke verlaging heeft te maken met het afschaffen van de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). De BIK was per 2021 ingevoerd maar wordt nu alweer beëindigd. De minister schrijft hierover: “Bij de Europese Commissie (Commissie) is de vraag neergelegd of de Commissie ermee instemt dat de in de BIK voorgenomen regeling voor fiscale eenheden als geoorloofde staatssteun kan worden beschouwd. Uit het informele overleg met de Commissie kwam naar voren dat zij de gehele BIK in ogenschouw heeft genomen en zij daarvoor geen garantie kon geven dat de BIK geoorloofde staatssteun betreft. Het kabinet is van mening dat de BIK als geheel geen staatssteun is. Desondanks kan de onzekerheid die nu is ontstaan over de vraag of de BIK in den brede staatssteun is, niet op korte termijn worden weggenomen. Gelet op deze situatie vindt het kabinet het verstandig om snel over te gaan tot een andere ondersteuning van bedrijfsleven en de BIK stop te zetten.” 

Ingangsdatum afhankelijk van loonperiode

De wijziging gaat in per 1 augustus. Als per periode van vier weken loonaangifte wordt gedaan, geldt de verlaging vanaf 16 augustus 2021. In beide gevallen eindigt deze tijdelijke regeling op 31 december 2021.

Zie ook: